Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam interpelací na ZMP v zájmu občanů města Plzně

ZÁSADNÍ INTERPELACE NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA PLZNĚ 2010 - 2014

 

 •  25.11.2010: nevyužívaný městský byt v Blatenské ul. 3 (nám. Šimák)
 • 27.1.2011: duplicita a nevhodnost souhrnné knihy o Plzni za 1,6 mil. Kč (prim. Baxa)
 • 3.3.2011: nevhodnost halogenového světla na Aréně MO Plzeň 1 (prim.Baxa, star.Brabec)
 • 7.4.2011: důvod zrušení cyklostezky Hlavní pošta - Plaza (nám.Rund)
 • 7.4.2011: postup radnice proti pochodu pravicových radikálů v Plzni (prim.Baxa)
 • 12.5.2011: kritická situace s bezdomovci a kriminalitou v centru města (prim.Baxa)
 • 16.6.2011: schválení finančních prostředků fotbalovému klubu SSC Bolevec (prim.Baxa)
 • 16.6.2011: změna účelu dotace Pětibojařskému centru v Plzni (prim.Baxa)
 • 1.9.2011: špatné parkování v Plzni, nevyužívání parkovacího domu Rychtářka (řed.Šturm)
 • 6.10.2011: chyby ve zveřejňování veřejných zakázek MO 1 na internetu (nám.Rund)
 • 6.10.2011: nefunkčnost výboru ZMP k problematice městské Vodárny (prim.Baxa)
 • 25.10.2011: souhlas s dodávkami uhlí městské teplárně od Sokolovské uhelné a.s.
 • 10.11.2011: význam nové studie o bezdomovcích na území města (rad.Kuthan)
 • 10.11.2011: nutnost výměny představenstva Plzeňské teplárenské a.s. (prim.Baxa)
 • 10.11.2011: problematika předraženého parkoviště Doubravka (nám.Šimák)
 • 8.12.2011: nesmyslnost nové výzdoby vánočního stromku za 800 tis. Kč (prim.Baxa)
 • 8.12.2011: kritika nedostatečné výživové výmoci plzeňským chudým (rad.Kuthan)
 • 8.12.2011: účelovost podhodnocení ceny Plzeňské teplárenské a.s. (prim.Baxa)
 • 16.2.2012: neúčast členů Rady města Plzně na významných akcích (prim.Baxa)
 • 22.3.2012: nesmyslná finanční podpora církve v době změny RUD a církevních restitucí
 • 22.3.2012: podpora KSČM  výstavbě budovy nové divadla v Jízdecké ulici
 • 22.3.2012: nutnost upozornění občanů na snížení kvality pitné vody (prim.Baxa)
 • 26.4.2012: komentář ke stanovisku Evropské investiční banky k projektu výstavby nového depa PMDP firmou ŠKODA Transportation (nám.Zrzavecký)
 • 26.4.2012: negativní postoj KSČM k hracím automatům na území města Plzně a návrhu nové vyhlášky, která tento stav v Plzni fixuje (rad.Houdek)
 • 26.4.2012: důvod nevyhlášení konkurzů na ředitele škol v gesci města Plzně, na rozdíl od přístupu Plzeňského kraje, který je ve "svých" školách vyhlásil - a tito ředitelé to považují za diskriminaci v povolání (rad.Rottová)
 • 24.5.2012: nesouhlas s navržením Ivana Jirouse (Magora) na Cenu 1.června primátorem a schválení RMP (prim Baxa)
 • 24.5.2012: letité průtahy se získáním budovy dřívější slovanské poradnice a její rekonstrukce na dům pro seniory (prim. Baxa, rad. Kuthan)
 • 21.6.2012: důvody uzavření budovy SOŠ Ochrany osob a majetku, Krašovská 30 a současné likvidace činnosti sportovních klubů v tomto areálu (rad. Rottová)
 • 6.9.2012: nepřítomnost náměstka Runda na svém soudním procesu (obžaloba pro TČ krádeže), pro údajnou časovou zaneprázdněnost (nám.Rund)
 • 17.9.2012: cena za posudek vyplacená městem Plzní JUDr.Svejkovskému za posudek hovořící o nehlasovatelnosti jedné z částí  občanského refernda (prim.Baxa)
 • 17.10.2012: nesmyslnost vyhlašování různých anket městem Plzní (kašny, Plzeňské ikony aj.), když jejich výsledky potom Rada města Plzně stejně nerespektuje (prim.Baxa, nám.Herinková)
 • 8.11.2012: Stav vyjednávání mezi Plzní a státem o eventuálním odkupu budovy bývalé porodnice na Slovanech (rad. Kuthan)
 • 8.11.2012: výměna bytu 1+kk na Sylvánu za jiný větší městský byt (pí.Macháčková) řed. Švarc
 • 13.12.2012: kritika podpůrného, nekvalifikovaného a neobjektivního dopisu primátora M.Baxy, rozeštvávajícího a polarizujícího občany města, určeného zastupitelům MO Plzeň 3, kde je nabádal k pojmenování mostu v Koperníkově ul. na "Most Ivana Magora Jirouse" (prim. Baxa)
 • 13.12.2012: neúčast nám. Runda na žádném z nařízených jednání svého soudního procesu za údajnou krádež fotoaparátu občanskému aktivistovi (nám.Rund)
 • 13.12.2012: pokuta 500 tis. Kč městu Plzni od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení výběrových podmínek pro firmy při rekonstrukci fotbalového stadionu ve Štruncových sadech (nám. Rund)
 • 13.12.2012: neobjektivita ze strany města Plzně v informační kampani k občanskému referendu týkajícího se zbudování OC Corso (prim. Baxa)
 • 13.12.2012: nepodpoření rozpočtu města Plzně na rok 2013 pro masivní škrty v oblasti školství a sociální oblasti, upozornění na negativní trend, kdy obvody města budou zneužívat této finanční nedostatečnosti ke znovupovolení heren a výherních automatů na svém území (nám. Zrzavecký)
 • 13.12.2012: nepřijatelnost opětovně povolovaných heren a výherních automatů na území města Plzně, např. Plzeň 1 - více než 30 heren  (rad. Houdek)
 • 13.12.2012: dotaz na podezření ze zneužívání finančních prostředků EHMK o.p.s. (např. na čištění předvolebních billboardů ODS od hanlivých nápisů najímanými studenty) uvedeno v Parlamentních listech 11/2012 (předs. Krejsová)
 • 24.1.2013: technická opatření, která budou provedena městem po převzetí do jeho majetkového portfólia nekvalitně zbudované silnice "Jateční-čistička odpadních vod" na MO Plzeň 4 (nám. Šimák, nám. Rund, řed. Sterly)
 • 21.2.2013: další podezřelá dotace soukromé Vyšší odborné škole, managementu a veřejnoprávních studií, kterou vlastní politici ODS  (rad. Kuthan)
 • 21.3.2013: nesmyslnost požadavku nájmu studentům Sportovního gymnázia v Plzni na nově zbudovaném atletickém stadionu ve Skkvrňanech (rad. Rottová, prim. Baxa)
 • 21.3.2013: nutnost zvýšené a soustavné kontroly opozicí (člen TOP 09 ve správní radě) v obecně prospěšné společnosti EHMK 2015 zřízené městem (na rozdíl od snižující se kontroly ve společnosti Plzeňská teplárenská, taktéž po dosazení zástupce TOP 09 do dozorčí rady (prim. Baxa)
 • 20.6.2013: nesmyslnost výstavby nového bytového domu v Komenskéhu ul. (rad. Matoušová)
 • 22.6.2013: požadavek informací z Plzeňské teplárenské a.s. týkajících se výše a směrování finančních prostředků této firmy do vlastní mediální propagace (prim. Baxa, nám. Rund, gen.řed. Drápela - písemně)
 • 5.9.2013: nedostatečnost Městské vyhlášky k regulaci hazardu na území města (rad.Houdek)
 • 5.9.2013: opomíjení piety ze strany magistrátu při úmrtích významných a zasloužilých Plzeňanů, konkrétně PhDr. Jiří Janouškovec - muzejník, archivář, filosof, spoluautor knih o Plzni, (prim.Baxa)
 • 10.10.2013: Cena akce "Plzeňské ohýnky" (prim. Baxa, starosta: Strobach)
 • 10.10.2013: Špatné hospodaření s bytovým fondem Plzně, masivní rozprodej majetku (rad.Matoušová)
 • 7.11.2013: Špatné hospodaření společnosti TOTEM (prim. Baxa, starosta Brabec)
 • 30.1.2014: Důvod udělení pokuty 0,5 mil.Kč městu Plzeň od ÚOHS  v souvislosti s rekonstrukcí stadionu ve Štruncových sadech (nám.Rund)
 • 30.1.2014: Protest proti pojmenování nového divadla po Václovi Havlovi (prim.Baxa)
 • 4.9.2014: Protest proti vybudování "umělecké" lavičky od Bořka Šípka k poctě Václava Havla v Šafaříkovo sadech za 350 tis. Kč (prim. Baxa)