Jdi na obsah Jdi na menu
 


  VYKONANÉ STÁTNÍ ZKOUŠKY

 

Obrazek

ZČU Plzeň, Fakulta pedagogická (Katedra pedagogiky) 1994 - 1998

ZČU Plzeň, Fakulta filozofická/ humanitních studií
                                 (Katedra kulturní a sociální antropologie): 1999 - 2001
UK Praha, Fakulta sociálních věd (Katedra politologie) 2003 - 2004

phdr.-uk-fakulta-socialnich-ved-praha-2004.jpg


ZČU Plzeň, Fakulta pedagogická (Katedra pedagogiky) 2004 - 2006
ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta 2009 - 2011

LIGS University Praha, doktorské studium DBA,  2017 - 2019  (USA, Hawaii) Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)

 

20200308_200220.jpg

 1. Pedagogika a psychologie pro sociální pracovníky (1998)
 2. Sociální politika a sociální práce (1998)
 3. Právo pro sociální pracovníky (1998)
 4. Dějiny etnologie, kulturní a sociální antropologie (2001)
 5. Teorie, pojmy a metody antropologie a antropologického výzkumu (2001)
 6. Politická sociologie (2001)
 7. Obecná politologie (2003)
 8. Řízení a zpracovávání koncepcí v sociální práci a sociální správě (2006)
 9. Metody a přístupy v sociální práci se zdravotně postiženými (2006)
 10. Metody a přístupy v sociální práci se sociálně handicupovanými (2006)
 11. Průvodcovství cestovního ruchu (1993)
 12. Ekonomie (2011)
 13. Management a řízení (2011)
 14. Veřejná správa a regionální rozvoj (2011)

 

Doplňující odborná a pedagogická kvalifikace

Internátní kvalifikační kurs pro příslušníky SNB (1989 5.-6., Vzdělávací institut FMV Pardubice)

Výukový a výcvikový seminář "Primární prevence sexuálně přenosných onemocnění a infekce   HIV/AIDS v kontextu sexuální výchovy" (1997, OS DRAK, osv. č.j.190/97)

Výcvik lektorů v oblasti "sexuální výchovy a sexuálně přenosných chorob včetně AIDS" v rámci projektu Kandela plus (1996, Česká společnost podpory zdraví)

Cyklus seminářů "Rodinná výchova - výchova charakteru" (2004, Státní zdravotní ústav v Praze, PanAmos, č.j 15154/2003-25-15)

Certifikát o dosažení základních ICT znalostí a dovedností (2003, č.107-512/2003, VOŠ a SPŠE Plzeň)

Certifikát o započtení Úvodního modulu Školení poučených uživatelů (2004, č. 49-59/2004, VOŠ a SPŠE Plzeň)

Certifikát vydaný Svazem měst a obcí v rámci projektu: Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice (Vzdělaný zastupitel) a)základní modul b)pokročilý modul (2012, financováno ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR)
 

  
  Délka pedagogické praxe:

7. 1990 - dosud (k 1.1.2022 - započítáno celkem 32 let pedagogické praxe)

Ve funkcích: vychovatel, metodik prevence sociálně-patologických jevů a zdravého životního stylu, lektor prevence pohlavně-přenosných chorob včetně AIDS, sportovní instruktor 

 

Autor diplomových prací:

Název:...................................... Škola: Konzultant:................ Oponent:...............................
Mimoškolní sexuální výchova     FF ZČU Plzeň 1991 Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, Dr.Sc.

          Prof. MUDr. PhDr.              Eugen Strouhal, Dr.Sc.

Sociální politika ve volebních programech politických stran kandidujících do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje FPe ZČU Plzeň 2006 Mgr. Radomír Bednář PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
Fenomén změny PEF ČZU Praha 2011 Doc. PhDr. Luděk Kolmann, Csc. PhDr. Daniel Heller

  
Autor rigorózní práce:

Název:.......................................... Škola: Oponent.............  Oponent........................ 
Proměny a posuvy sociálně - politického vnímání obyvatelstva plzeňské aglomerace v kontextu 20. století

FSV UK Praha 2003

 

Doc. PhDr. Ladislav Cabada,  Ph.D. PhDr. Michal Romancov, Ph.D.


Autor disertační práce:

Název:.......................................... Škola: Školitel.............   
Politický management a marketing v rámci specifik právního rámce pro parlamentní volby v České republice

LIGS Praha 2019

 

JUDr. Bc.Richard Pokorný, Ph.D.   

 

Vedoucí absolventské práce: 

Název:.......................................... Škola:........... Autor:................  Stav................. 
Psychologie drogových závislostí

  VOŠ a SZŠ         Plzeň         2001

 

Michaela Vanišová obhájeno

 

Vedoucí bakalářské práce:

Název:.......................................... Škola:........... Autor:................  Stav................. 
Politická podpora bydlení v České republice v období po roce 1989

  Metropolitní     univerzita         Praha         2009

 

Ondřej Macháč obhájeno

 

Vedoucí diplomové práce:

Název:.......................................... Škola:........... Autor:................  Stav................. 
VOŠ a SPŠE - domov mládeže v aspektech manažerských, pedagogických a legislativních

      UJAK            Praha      2009

 

Bc. Jiří Kuneš obhájeno

 

Oponent diplomové práce:

Název:.......................................... Škola:........... Autor:................  Stav................. 
Aplikace 7 návyků od Stephena Coveyho v praxi ve firmě Green Ways

   VŠE  

Fakulta podnikohospodářská           Praha      

    2013

 

Bc. Vladimír Belan obhájeno

 

Odborná spolupráce na bakalářských a diplomových pracích:

Název:............................................... Škola:.................. Autor:.................... Stav:......
Systém komunikace v podniku ZENTIVA a.s.

KSVaP Univerzita obrany Brno 2006

Bc.Jana Bártlová obhájeno
Politický systém města Plzně 1989 - 2006 FF ZČU Plzeň 2009 Marcela Boubínová obhájeno
Postavení hlavy státu ve vybraných státech Metropolitní univerzita Praha 2011 Stanislav Vaněček obhájeno
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Metropolitní univerzita Praha 2011 Jan Babnič obhájeno
Bezpečnostní koncepce USA a EU

Metropolitní univerzita Praha 2012

Bc.Ondřej Macháč obhájeno
Teorie "byrokracie" od Maxe Webera až po Richarda Senetta FF ZČU Plzeň 2016 Vendula Pechová obhájeno