Jdi na obsah Jdi na menu
 


 klaus-v-plzni--14.1.2008-023i.jpg

 

 

  O CO MI JDE?  RÁD VÁM POMOHU V:

 

 

OBČANU

q odstraňování, případně minimalizaci rozdílů vyplývajících z aktuálního ekonomického zajištění rozličných sociálních skupin, rodin či jednotlivců nebo vyplývajících z jejich společenského statusu,

q dosažení a udržení rovného přístupu  ke státnímu bezplatnému středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání,

q zajištění bezplatnosti, přiměřené dostupnosti a stabilizace základní lékařské péče vždy a pro všechny, a to v plné její šíři a kvalitě,

q dosažení stejného respektu  ke všem formám vlastnictví, v odstranění jakékoliv kategorizace či selekce občanů, a to bez ohledu na jejich pohlaví, sexuální orientaci, světonázorovou a politickou příslušnost, náboženské vyznání či odlišný názor,

q boji za zvýšení "nyní uměle ponížované"společenské prestiže „stáří“ za současné podpory „kultu mládí“ a vytvoření funkčního a stabilního důchodového systému , v napomáhání sbližování životních filosofií obou věkově definovaných skupin apod.  


KRAJI A MĚSTU

q tvorbě systémových opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti občanů a jejich ochraně před násilnou, majetkovou, mravnostní, ale též ekonomickou kriminalitou,

q zlepšení životních podmínek občanů, např. v souvislosti se špatnou dopravní situací v Plzeňském kraji a Plzni nebo například s ekologickou ochranou přírody,

q podpoře drobného a středního podnikání, zejména lokálních českých podnikatelských subjektů, tvorbě nových pracovních míst a zachovávání pracovních míst stávajících (aktivní i pasivní politice zaměstnanosti),

q zvyšování podílu masového a rekreačního sportu, kultury na životě všech věkových skupin obyvatelstva,

q zajištění výstavby nízkometrážních, tzv. sociálních a startovacích bytů, určených zejména pro mladé rodiny, sociálně či jinak potřebné   apod.


STÁTU

q zajištění důstojnějšího, suverénnějšího postavení s větším vlivem ČR v rámci Evropy, Evropské unie, Organizace spojených národů aj.,

q okamžitém stažení českých vojáků z válečných misí a vymezení se proti nehumánním dobyvačným a "surovinovým" válkám,

q zajištění míru a bezpečnosti ČR, a to i bez přítomnosti cizích vojsk či jejich logistických součástí na našem území,  v podpoře vlastní armády, určené zejména pro obranyschopnost země a  pro pomoc v případě živelných  či  jiných katastrof,

q obnovení potravinové soběstačnosti státu prostřednictvím podpůrných programů určených primárně českému zemědělství a výrobcům základních druhů potravin,

q návrat a ukotvení takových tradičních hodnot v rámci budování moderního státu jako je spravedlnost, vlastenectví, morálka, mezilidská slušnost, nezištnost, ohleduplnost, solidarita, tolerance  aj. 

 

 

  

p1030354.jpg