Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODS-ČSSD-KDU/ČSL-Občané na plzeňské radnici 2014-2018

  • S úspěchem lze pochybovat o tom, že ODS v Plzni postupuje v komunálních volbách vždy tím nejčistějším způsobem - publikovaný příklad z roku 2010 hovoří "za vše"

Více:  200 korun za hlas pro ODS - nekupte to!

 

11.2014

Velice nešťastný krok PMDP a.s. posvětila nová koalice, jako 100% akcionář společnosti. Jedná se o to, že 200 tis. držitelů plzeňské karty jsou odkázáni při její výměně zaplatit znovu poplatek ve výši 170,-- Kč. Dopravní podniky si tak sice přijdou na 34 mil. Kč, ale zcela nemorálně vytáhnou z "předvánočních kapes" občanů další zbytečný poplatek, zejména, když už ho tito uživatelé jednou zaplatili. Konkrétní rozpočet nákladů spojených s výměnou odmítá dopravní podnik zveřejnit s tím, že se karta začne používat ještě také v Karlových Varech, kam Plzeň systém prodává. Vlna občanských protestů, včetně petice,  přinutila radní alespoň k úvaze, zda by nebylo možno, alespoň část poplatku držitelům karty odpustit

Více:    Hodně nepovedený koaliční start v Plzni

11.2014

Zdražení tepla o 3-5% čeká obyvatele Plzně od příštího roku, a to prostřednictvím rozhodnutí představenstva městské firmy Plzeňská teplárenská a.s.. Důvodem je prý, že se v letošním roce teplo nezdražovalo a naopak podražily emisní povolenky a zima byla extrémně teplá a došlo tak k tržbám za teplo. Důvody zdražení jsou sice v tomto ohledu pochopitelné, ale při každoročním zisku v řádu stovek milionů korun, by ani toto zdražení občanům nemuselo být zcela nutným. K definitivnímu rozhodnutí dojde po jednání představenstva a dozorčí rady 8.12.

11.2014

Město Plzeň přijde s největší pravděpodobností o část z dvousetmilionové dotace z EU na výstavbu nové budovy divadla. Radnice, jako investor, bez souhlasu upravila projekt stavby. Chybovala též v zadávací dokumentaci při výběrovém řízení na firmu, která měla divadlo postavit. Tyto nedostatky potvrdila kontrola Ministerstva financí. Plzeň tak může přijít o částku mezi 21 - 60 miliony Kč. Podle mého názoru se jedná o výraznou strategickou chybu v řízení technického a ekonomického úseku v Radě městě Plzně. Ekonomickým náměstkem byl v rozhodném období nynější primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) a technickými náměstky Petr Rund a Pavel Šindelář (oba ODS).

12.2014

Další rána zasáhla koaliční vedení na plzeňské radnici, když bylo nucena pozastavit projekt přeměny Světovaru na "4x4 Cultural Factory Světovar". V rozporu s projektovou dokumentací (po kolikáté již?) se ve stěnách a podlahách budovy objevil škodlivý korkolit a dehet. Město tak ztratilo šanci dokončit rekonstrukci v termínu a získat tak na ni dotaci z EU. Podle mého názoru by však "kulturní fabrika"  mnoho pozitivního Plzni nepřinesla, mnohem horší je fakt, že v rekonstruované budově měl být umístěn i obsáhlý plzeňský archív, kterému na konci letošního roku vyprší licence a situace se bude muset řešit provizorně.

12.2014

Navzdory předvolební proklamaci ODS: "My jsme divadlo nehráli, my jsme divadlo postavili" se v nové divadelní budově opět objevily další problémy. V důsledku poruch se nemohla některá představení odehrát, neboť chod divadla ohrožují softwarové problémy na centrále dodavatele divadelních technologií, která se ovšem nachází v Německu. Ředitel divadla potvrdil, že technické problémy souvisí s rychlým otevřením divadla, kdy se nepodařilo řádně odzkoušet spojení techniky s herci. Díky předvolebnímu populismu je tak divadlo z významné části  nefunkční a prakticky každý den jsou uváděná představení narušována technickými výpadky a problémy.

12.2014

Plzeňský rozpočet bude mít v roce 2015 miliardový schodek. Příjmy by měly činit 5,3 mld., výdaje potom 6,3 mld. Kč. Ztrátu ve výši 983 mil Kč hodlá město pokrýt z finančních prostředků alokovaných ve Fondu pro spolufinancování dotovaných projektů a Fondu rezerv a rozvoje. Dluhová služba by měla v  roce 2015 dosahovat k hranici 300 mil. Kč a v dalších letech bude narůstat. Plzeň se tak začíná, i přes opačná politických představitelů, propadat stále hlouběji do dluhové pasti.

1.2015

Dlouhodobé problémy s novostavbou plzeňského divadla stály nejspíše místo dlouholetého vedoucího Odboru investic Magistrátu města Plzně Evžena Kauckého. Nové divadlo, zhruba za miliardu korun, má i čtyři měsíce po otevření, problémy s použitými divadelními technologiemi. Ty jsou až takového rázu, že se již muselo dokonce rušit i představení. Naposledy se technické problémy dotkly divadla v den před zahájením EHMK 2015, kdy bylo do Plzně pozváno mnoho významných hostů, včetně velvyslanců a eurokomisařů.

1.2015

Zajímavé přesuny směrem k placeným funkcím byly nastartovány. Slušně honorovanou funkci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 chtějí zřídit pro Jiřího Strobacha (bývalý starosta obvodu za ODS, nyní lídr hnutí "Jiří Strobach - náš starosta"). Na krajskou Správu a údržbu silnic zamířil Petr Otásek (dříve starosta v Plzni - Křimicích a člen ČSSD), Petr Baloun (navázaný na ODS a náměstka primátora Martina Baxu) se nově stane tajemníkem MO Plzeň 3.

1.2015

politické vedení, namísto řízení a kontroly odborné (tzv. německý model), navzdory předvolebním deklaracím ODS a ČSSD v Plzni stále přetrvává. Navíc nebyl opět respektován výsledek komunálních voleb a nedošlo tak ani k demokraticky požadovanému poměrnému zastoupení, což je již typický obrázek všech let komunální vlády ODS a ČSSD.

členové:

dozorčí rady BIC Plzeň s.r.o. - Jan Lazar, Pavel Rodl, Jan Honomichl, Jakub Čermák, Pavel Šrámek

dozorčí rady Parking Plzeň s.r.o. - Jiří Basl, Eliška Bartáková, Pavel Froněk, Petr Marek, Robert Houdek

dozorčí rady Dominik Centrum s.r.o. - Tomáš Bernhardt, Marcel Hájek, Karel Matějovic, Ilona Jehličková

dozorčí rady POVED s.r.o. - Jiří Kopic, Adam Berka

dozorčí rady Obytná zóna Sylván a.s. - Pavel Janouškovec, Vladimír Vondřich, Milan Topinka, Jan Hlaváček

dozorčí rady OZS a.s. - Martin Chochola, Vlastimil Gola, Jaroslav Bošek, Adam Zvonař, Milan Uhlík, Eva Trůková

představenstva Plzeňská teplárenská a.s. - Oldřich Rozšafný, Jiří Bis, Ivan Dischinger

dozorčí rady Plzeňská teplárenská a.s. - Petr Rybář, Václav Štekl, Petr Fišer, Pavel Rodl, Josef Polívka, Miloslava Šlajsová, Ondřej Ženíšek

představenstva PMDP a.s. - Stanislav Šec, Jan Michálek, Libor Kojzar, Jiří Šneberger

dozorčí rady PMDP a.s. - Jiří Lodr, Petr Šustáček, Marcela Světlíková, David Zrostlík, Irena Rottová, Petr Suchý

představenstva Vědecko - technický park a.s. - Petr Chvojka, Lukáš Anton, Roman Jurečko

dozorčí rady Vědecko - technický park a.s. - Iveta Bartošová, Miloslava Rutová, Jaroslava Maříková, Michal Bogner, Josef Froněk, Veronika Jilichová Nová

 dozorčí rady Vodárna Plzeň a.s. - Petr Osvald, David Šlouf

Pro zajímavost:

měsíční odměna (2013) člena představenstva Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňských městských dopravních podniků a.s. - 12 000,--, člena dozorčí rady 6000,--, předsedy představenstva: 22800,-- resp. 16 800,-- (Kč).

 

2.2015

Prolínání komunálních politiků s jejich podnikatelskou činností, před kterým jsem varoval v rámci předvolební kampaně, již dostihlo i nový subjekt v Radě města Plzně : Občané - patrioti. Jan Michálek (dříve čelní funkcionář ODS), který je nyní předsedou tohoto politického hnutí, chce na okraji Severního předměstí v Plzni mezi Krašovskou a Studentskou ulicí, prostřednictvím své firmy Stavingem, postavit administrativní budovu, bytový a parkovací dům. Mnozí obyvatelé tohoto městského obvodu však proti tomuto záměru protestují, neboť se jedná o zcela nesmyslné zahuštění, již tak hustého, sídlištního prostoru, který skýtá životní prostor tisícovkám lidí. Občané již dokonce zorganizovali petici. Zmíněný projekt podporuje, v rozporu s jasně deklarovaným zájmem obyvatel Severního předměstí, i koaliční primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

ČTI: Valenta: "Obecní zastupitelstva a političtí byznysmani"

 

3.2015

I přes úspěch ve výběrovém řízení na post ředitele Městské police v Plzni a nejlepší představenou vizi byl Karel Mach vystaven při jednání zastupitelstva města nemístnému kádrování za svoji čtyřletou etapu členství v KSČ a KSČM (1989-1993). Klasicky, avšak poměrně pokrytecky, se na tomto ostudném způsobu výběru podíleli Ludvík Rosch (před "listopadem 89" v poklidu vystudoval přísně výběrovou právnickou fakultu), Petr Náhlík (také úspěšný předlistopadový absolvent VŠ a člen KDU-ČSL, jejíž předchůdkyně tehdy vládla sdružena v Národní frontě společně s KSČ). Ke kádrové kritice se připojil i Pavel Šrámek (ANO), který však posléze pro Karla Macha hlasoval (bylo by také velice podivné, kdyby po nedávné, "severokorejsky" jednomyslné volbě bez diskuze Andreje Babiše - za předsedu hnutí ANO, který byl po dlouhá léta v KSČ a intenzivně podezírán ze spolupráce s StB, tak neučinil).

3.2015

Astronomické výdaje na projekt Plzeň EHMK 2015 jsou oprávněně kritizovány.

  • slavnostní zahájení projektu - 22 mil. Kč
  • zajištění televizního přenosu - 1 mil. Kč 
  • organizace průvodu - 650 tis. Kč
  • pronájem videoprojektorů na videomapping - 1,9 mil. Kč
  • pronájem LED obrazovek - 1 mil. Kč
  • ledový bar - 350 tis. Kč 
  • pronájem pohybujícího se monstra - 900 tis. Kč 
  • artisté na náměstí (15 min.) - 250 tis. Kč   aj.

Nehospodárnost vynakládaných veřejných prostředků byla v tomto ohledu zjevná a mnozí odborníci potvrdili, že se zmíněné akce či služby dají pořídit mnohem levněji!

3.2015

Na úřadu centrálního městského obvodu Plzeň hrozí výstražná stávka zaměstnanců. Ti jsou nespokojeni se situací, kdy mají strach o svoji práci a zároveň přitom vedení obvodu neúměrně nabobtnalo. Půlmilionový nárůst platů koaličních politiků byl vykompenzován snížením platů úředníků. Ti tvrdí, že "z městského obvodu se stalo koryto, které si rozebírá stále větší množství politiků. Kromě starosty jsou tzv. uvolněni ještě další dva místostarostové a třetí místostarosta, který má svoje "civilní" zaměstnání, také pobírá mzdu ve výši kolem 40 tis. Kč (počet 4 placených osob - starosta + 3 místostarostové je unikání v celé ČR). Obvod je také zajímavý i tím, že zde není předseda Kontrolního výboru pro svoji funkci uvolněn a tak může svoji činnost vykonávat pouze ke svému zaměstnání, tzn. okrajově.

starosta - Radislav Neubauer  (ČSSD), místostarosta - Mgr. Radoslav Škarda (TOP 09), místostarostka Ing. Jaroslava Maříková - Občané patrioti (všichni plný plat), místostarosta - Mgr. David Procházka (ANO) - neuvolněn, plat kol. 40 tis. Kč

5.2015

Několik osobností světové kultury upozornilo otevřeným dopisem představitele Evropské unie na problematičnost akce Dny Jeruzaléma, které jsou součástí programu Evropského hlavního města kultury v Plzni. Podle amerického filozofa Noama Chomského, britského hudebníka Rogera Waterse nebo americké spisovatelky Alice Walkerové se titul Evropské hlavní město kultury využívá k legitimizaci nelegálních kroků Izraele v Jeruzalémě. Mezi českými odpůrce jsou například bývalý předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan, novinář Petr Uhl, kteří vyzvali organizátory, aby od pořádání festivalu upustili.

Zdroj: http://www.denik.cz/ze_sveta/osobnosti-upozornily-eu-na-kontroverzni-dny-jeruzalema-v-plzni-20150521.html

6.2015

Po Novém divadle má Plzeň vrátit i další část dotace u stavby revitalizace Štruncových sadů. A městu se desetimilionovou dotaci opět vracet nechce, rozhodli o tom zastupitelé na své jednání. K vrácení dotace vyzval Plzeň úřad Regionálního operačního programu a to po auditu ministerstva financí. Podle něj se chybovalo při změnách projektu a v dodatcích na vícepráce či při zadávání veřejné zakázky. Město Plzeň sice tvrdí, že neporušila žádný závazný předpis, ale jedná se již bohužel o druhý, prakticky identický případ.

8.2015

Do problémů se zákonem se měl dostat na svém předchozím působišti v Aši Pavel Grisník, který je od 1. dubna vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně. Z titulu své významné funkce zadává a realizuje veřejné zakázky a dohlíží na jejich regulérnost. Podle informací deníku Právo obvinila protikorupční policie Grisníka ze zneužití pravomoci v souvislosti s jeho dřívějším působením na stavebním úřadu v Aši, který vedl před příchodem do Plzně. Obvinění se týká výstavby větrných elektráren v Újezdě u Aše, kdy soukromý investor nedodržel schválený projekt a místo dvou větrníků postavil jeden s jinými výškovými parametry.

9.2015

Vedení nové městské společnosti Čistá Plzeň, která se od 1. září stará o svoz odpadů na území města Plzně bylo nuceno se omluvit občanům města za výrazné problémy spojené s vyvážením popelnic. Ty se naplno projevily bezprostředně poté, co firma zahájila činnost. Nepořádek na území města byl značný! Před samotným rozjezdem vedení společnosti dopředu sice avizovalo, že se problémy objeví a je třeba s nimi počítat, ale rozsáhlost nedostatků ho nejspíše zaskočila.  Ze zkušeností z dosavadního „ostrého“ provozu prý tak vyplynula nutnost optimalizovat svozové plány, tedy trasy jednotlivých popelářských vozů, k čemuž by mělo dojít 28. září. Dosavadní plány se na základě uvedených faktů staly nevyváženými, a proto se nám nedaří dodržovat některé svozové dny,“ uvedl na omluvu Petr Baloun, jednatel městské společnosti.

12.2015

Plzeň vybuduje na zimním stadionu novou tribunu, pouze pro sto V.I.P. hostů,  ale zato v ceně 12 milionů korun. Technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS) připustil, že se modernizace běžných platících diváků nedotkne. Jedná se o jednu z mnoha úliteb profesionálním klubům na území krajské metropole, a to činěnou z peněz všech Plzeňanů, nikoli nepodobnou tomu, jak se to děje například v souvislosti se stadionem fotbalovým. V.I.P. prostory přitom již na zimním stadionu dlouhodobě jsou. Občané, a to i ti které hokej vůbec nezajímá, tak pouze platí, kluby se stotisícovými platy hráčů ještě více bobtnají. I takto může vypadat první viditelný projev práce radního pro sport, bývalého hokejisty klubu Michala Dvořáka (Občani a Patroti). Nabízí se otázka, jak to bude také později, již nyní s děravým rozpočtem města, až se dorozprodají všechny nemovitosti v jeho majetku a Plzeň začne skutečně pociťovat kruté dopady mnohaleté obrovské dluhové služby (Rychtářka, Depo PMDP aj.) Finančně bude bolet zcela jistě i arbitráž se společností AMADEUS, v případě zbouraného Domu kultury.A přitom se takto zbytečně vyhazuje!

12.2015

Velice "zajímavou" informaci sdělil ve svém tiskovém prohlášení Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj nebyla plná třetina evropských dotací na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 vyčerpána. Plných 6 milionů z 19,5 milionu Euro zůstalo nevyužito. Jako důvod uvedl NKÚ nepřipravenost investic, což je velice závažný fakt: "Město Plzeň, totiž až do pokročilé fáze, nerozhodlo, které dílčí projekty se uskuteční". Kontroloři také našli rozličná pochybení u dvaceti zadávacích řízení, z šesti plánovaných staveb bylo údajně vystavěno pouze nové divadlo, kulturní fabrika 4x4 Cultural Factory či nová budova městského archivu nikoliv. Primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD)  sdělil médiím, že se město bude výsledkům kontroly NKÚ bránit.