Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

     K zajímavým článků m z per regionálních novinářů, týkajících se Plzně a jejích představitelů, Vás uvede následující odkaz:

ČTI :   Zajímavé články v souvislosti s Plzní 

1.2010

 Majetková komise Rady města Plzně (majoritně tvořená zástupci ODS) schválila a doporučila Radě města Plzně (majoritně tvořená zástupci ODS) k prodeji městský objekt v Resslově 13, stejně jako další, mnohem atraktivnější objekty v okolí. Město se tak předpokládaným rozhodnutím zastupitelů (zejména koaličních ODS-KDU/ČSL-PVP) účelově zbaví v době hospodářské krize, která je pro prodej nemovitostí zjevně nevýhodná, někdejšího sídla komunistů na rohu Americké a Prokopovy třídy nebo i vedlejšího činžáku na Americké 38, kde po celá léta fungoval obchod s textilem. Rozprodej lukrativního městského majetku začíná, s blížícími se komunálními volbami, nabývat obludných rozměrů. Za nakládání s městským majetkem je zodpovědný radní Vladimír Tichý (ODS).

  

 

1.2010

Pravděpodobně opět v rámci fáze „předvolebního dopřerozdělování a doprivatizovávání“ městského majetku byl pronajat bufet Adrie na Klatovské třídě plzeňskému zastupiteli Františku Uhlíkovi (ODS). Přestože obvod zrušil již dříve výběrové řízení pro malý počet uchazečů (3), tak tentokráte vybral z pouhých dvou právě Františka Uhlíka, který dle tisku patří do lochotínského sdružení ODS ovládaného Petrem Štruncem (zastupitel města Plzně za ODS, více v rubrice „ODS na plzeňské radnici I.“) a společně podnikají v oblasti gastronomie. Uhlík se zavázal platit relativně nízký nájem 888 tis. Kč/ročně a investovat do oprav interiéru 3,5 mil. Kč, což bývá obvyklou a oblíbenou strategií v cestě k následné privatizaci. Podobnou metodu bylo možno registrovat např. při zatím nedokonaném pokusu o odprodej kempu OSTENDE či pokusu o nevýhodnou směnu tzv. Luftovy zahrady.  

 

 ČTI:   Bufet Adrie přiklepl obvod zastupiteli Uhlíkovi

 


1.2010
Prakticky desetiletí trvaly přípravy na vybudování prodloužení tramvajové trasy linky č. 4 z konečné na Borech k univerzitě na Borských polích, kam denně jezdí tisíce lidí. Nyní primátor města Pavel Rodl (ODS) začal neočekávaně tento projekt zpochybňovat a prosazovat trolejbusové propojení. Narazil tím na odpor některých členů městské rady, kteří se od těchto úvah veřejně distancovali. Primátor naznačil, že by tramvaje jezdící na Borská pole byly nevyužité: "Když dopraváky nenapadlo, že je tramvaj předimenzovaná, napadlo to mě." Je však zajímavé, že ho to napadlo až po několika letech, co je ve funkci primátora, přičemž zástupci ODS řídí dopravní podniky z pozice předsedy správní rady již mnoho let a tudíž informace a vliv na podnik, a přijímání nových strategií, rozhodně má.

 

(2.2010) - Ku prospěchu primátora Rodla je třeba objektivně dodat, že po výsledku srovnávací zprávy Technických úřadů města Plzně, racionálně změnil svůj postoj a okomentoval tento fakt slovy: "Ukázalo se, že provozně levnější a termínově reálnější bude výstavba tramvajové trati. Pro cestující to znamená, že nebudou muset přestupovat a tudíž se výrazně zlepší komfort cestování" - In: Tisková zpráva MMP, 24.2.2010

 

1.2010

 skvarovani-1.2010-bilahora.jpg

Škvárování v boji proti sněhu a ledu, Plzeň 1 - Bílá Hora

 

Plzeňské městské dopravní podniky a.s. (předseda představenstva: Jiří Šneberger - ODS) odprodaly balíky pohledávek za nezaplacené pokuty (1.-6.2008) a podepsaly smlouvu o vymáhání pokut na černých pasažérech s advokátní kanceláří Volopich - Tomšíček. Vedení PMDP (organizace v majetku města) pravděpodobně nevyhovoval fakt, že pohledávky dosud vymáhal podnikový právník, a tak se tohoto lukrativního byznysu raději vzdalo ve prospěch soukromníka. (Daniel Volopich je mj. předsedou dozorčí rady Plzeňské sportovní a.s. či členem představenstva Ski areálu Špindlerův Mlýn a.s.)


2.2010  

Podle nových pravidel, které město připravuje, si už občané nebudou moci objednávat odvoz odpadu sami, ale budou nuceni platit paušál městu, které bude tento odvoz centrálně řídit. Vyhláška, která vrací stav k tzv. socialistickému modelu, kdy se o odpady staral Hospodářský dvůr města Plzně, se nelíbí např. náměstkovi primátora Vladimíru Duchkovi (PA), který argumentuje tím, že se služba jednoznačně prodraží.: "buď to zaplatí lidé, nebo to budeme dotovat z veřejných peněz." Primátor Pavel Rodl (ODS) však tvrdí, že se město musí řídit zákonem o odpadech. Podle tisku však existuje studie, kterou si město nechalo dříve vypracovat v Ústavu pro stát a právo, která potvrzuje, že dosavadní tržní postup je "de lege artis", tedy v pořádku.

 

 

2.2010

Stížnost na právě probíhající tendr, který vypsala městská firma Plzeňské komunální služby, už obdržel i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět upozorňuje zejména na neoprávněné požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů a omezení využití subdodavatelů pro plnění zakázky. Uvedené podle stěžovatelů vyvolává pocit již předběžné domluvy, podjatosti a netransparentnosti. "Vše je zadáno tak, aby regionální podniky neuspěly, podmínky prý nemůže splnit žádná místní firma," tvrdí pro tisk šéfové dvou společností zabývající se odpadovým hospodářstvím se sídlem v Plzni.

POZN. Místopředsedou osloveného ÚOHS se stal v nedávné době čelný představitel ODS v Plzni, exstarosta Doubravky Hynek Brom (ODS) - (učí správní právo na plzeňské Právnické fakultě ZČU, vzešel ze stejné skupiny plzeňských Mladých konzervativců jako Jiří Pospíšil (ODS, bývalý a s velkou pravděpodobností i budoucí ministr spravedlnosti ČR, současný děkan Právnické fakulty ZČU v Plzni)

  

2.2010

Jako plně nefunkční se ukázala halasně avizovaná služba vyřizování dotazů občanů prostřednictvím SMS a e-mailu. Z Informačního centra města měly, podle radní Heleny Matoušové (ODS), od Nového roku operátorky kvalifikovaně a rychle odpovídat. Výsledek testu MF DNES však nedopadl dobře. Z několika pokusů s žádostí o informaci dorazila pouze jedna odpověď a ještě byla špatná. Podle zaměstnanců magistrátu mohou za vzniklá komunikační "nedorozumění" a chyby mobilní operátoři a seznam.cz, neboť odpovědi prý z centra odcházely.

POZN. Město Plzeň získalo za poskytované služby úřadu "Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009". Tu každoročně uděluje Ministerstvo vnitra ČR.


2.2010

Omezování pohybu hromadné automobilové dopravy v centrech vyspělých evropských měst je již dávno běžným jevem. Komfort stovek náhodně procházejících, místních občanů, ale i turistů, v kombinaci s předřazováním jejich dopravní bezpečností a ekologicky nastaveným způsobem života společnosti by se mohl zdát samozřejmým. Nikoliv tak v Plzni! Město založilo společnost Parking Plzeň s.r.o. a podle vyjádření technického náměstka primátora Petra Runda (ODS): "rozhodně není jejím cílem vyhánět motoristy z centra města, ale rozdělit je na různé skupiny podle jejich parkovacích zájmů." Jednatel společnosti Martin Pytlík (ODS) k tomu dokonce dodává: " ...vnímání městského jádra se mění. Ačkoliv nadále zůstává cenným územím ve městě a kapacita stání je zde omezená, lidé chtějí žít, bavit se. A k tomu parkování potřebují." Ergo: občané, kteří chtějí centrem projít, nechtějí tady zaparkovat a bavit se, ale spěchají například do zaměstnání, osoby staré a invalidní, děti...a další, budou i nadále, a ještě ve vyšší míře, obtěžováni souvislými kolonami aut, projíždějícími podél kolon aut zaparkovaných (někde dokonce oboustranně!), na území s minimem vyznačených dopravních přechodů. Ale i samotný vzhled historického centra bude takto úmyslně dehonestován. Co dodat? Snad jen to, že by neškodilo nahlédnout do komunálních volebních programů politických stran v roce 2006, a možná bychom žasli! 

         unor-2010-004.jpgunor-2010.jpg

"Zátiší klidu a historické krásy": únor 2010 - Náměstí Republiky, Plzeň

3.2010
7 zaměstnanců Správy informačních technologií (SIT), příspěvkové organizace města Plzně, obývá od února luxusní kancelář v komerčních prostorách business centra AVALON. Za tři roky užívání má SIT zaplatit nájem 750 tis. Kč, a to i přes fakt, že město má několik nevyužitých objektů, které se podle mluvčí magistrátu E.Vighové marně snaží pronajmout. Zodpovědná radní - Helena Matoušová (ODS), podle MF DNES, ani nejprve nechtěla sdělit výši nájmu (s odvoláním na ochranu informací) a dokonce ani nevěděla, že od konce roku 2009 má město k dispozici kvalitní objekt po Zdravotním ústavu v Plzni, Tylově 20. Nadále však trvá natom, že pro pronájem Avalonu hovoří "nízká cena". Zapomíná však dodat, že kdyby pracovníci SIT pracovali ve vlastních prostorách, nájem by nemusel být žádný! "Nízký nájem ale může veřejnost přivést na myšlenku, že za tím je nějaká protislužba" - dodává ke kauze MF DNES, 8.3.2010


3.2010
Na interpelaci Jiřího Valenty (KSČM) na ZMP, 10.12.2009, týkající se špatné bezpečnostní situace v oblasti před tzv. malým TESCEM a u Hlavního nádraží v Plzni, kde se srocují asociální skupinky lidí, verbálně či fyzicky obtěžující procházející, nechávající volně pobíhat psy bez náhubků, často evidentně pod silným vlivem alkoholu či drog, odpověděl Robert Houdek (ODS), radní zodpovědný za bezpečnost: "Problematiku bezdomovectví považuje městská policie víc než za problém bezpečnostní za problém sociální a represí, která je charakteristická pro všechny bezpečnostní složky, tento problém vyřešit nelze." Po četných stížnostech občanů z Kollárovy ulice (byla dokonce sepsána petice), kde je situace obdobná, tzn. že zde řádí opilci, osoby pod vlivem drog, sprejeři a další lidé, často páchající trestnou činnost, odpověděl v Plzeňském deníku R.Houdek v obdobně obecném, nicneříkajícím a neřešícím duchu: "Nemáme tolik strážníků, abychom je tam mohli postavit na 24 hodin denně. A ani by to nemělo žádaný efekt (?). Problémoví lidé by se přesunuli o ulici dál". Dále doplnil, že s petenty by chtěl jednat osobně, stejně tak se státní policií. Podobné problémy byly ale dříve registrovány již z ulic Mánesova a Bezručova, kde se bezpečnostní stav od té doby výrazněji nezměnil.


3.2010
Pravidelný vyvěšovatel tibetské vlajky a propagátor pomníku bigbítu, jinak slovanský starosta Lumír Aschenbrenner (ODS), bude s největší pravděpodobností opět kandidovat i v letošních komunálních volbách. Nic proti tomu, kdyby, jak uvedl deník Právo, mu předvolební reklamu neplatila radnice z daní všech občanů. Upoutávka v Nejpressu stála 12 tis. Kč, a jak deník zjistil, byla vyplacena z radniční pokladny. Pan starosta měl zde objednán celostránkový rozhovor o své úspěšné cestě politikou, doplněný o rodinné fotografie a pochvalné hlasy svých blízkých. Aschenbrenner se hájil tím, že 12 tis. Kč obdržel Nejpress předem s tím, že kromě tohoto rozhovoru vyjde další měsíc ještě jeden článek o dění v obvodě. Jenže v objednávce a ani v konečné faktuře, podle deníku Právo, žádná zmínka o dalším článku již nebyla.


4.2010
Po kompletní rekonstrukci Americké třídy, za bezmála 200 mil. Kč, dokončené před rokem, se již objevily některé nedostatky. Překrýval se například semafor pro chodce se semaforem pro odbočující auta, takže tento nebyl v určitém úhlu vidět. Propadly se také vpustě šachet od teplovodu nebo v některých částech třídy již chybí drobné kostky v dláždění. Některé problémy by však nevznikly, kdyby část bulváru (kruhový objezd až bývalé kino Elektra) zůstala určena pouze chodcům a MHD tak, jak to bylo původně v projektu navrženo. Zastupitelé Plzně však překvapivě těsnou většinou rozhodli o znovuotevření Americké ulice pro běžný provoz (Valenta - KSČM, proti otevření)


4.2010
K dalšímu, rozsahem značnému, rozprodeji městského majetku byl učiněn krok na jednání ZMP 8.4.2010. Rada města Plzně schválila prodej nemovitostí Jagellonská 12, 13, Lobezká 39, Hřímalého 23, 26, Nerudova 27, 29, 41, Havlíčkova 15, 17, Maxův dvůr - Skvrňany a Pražská 37, přičemž jejich rozhodnutí zastupitelstvo města, především hlasy ODS a radniční koalice, potvrdilo. (interpelace: Valenta - KSČM)

 

napis-ek.jpgn8pis-ek-ii..jpg

 konference-kraje-002.jpg

 

4.2010

Ano, i takto vypadá evoluce jednoho z mnohých zfušovaných popisů (snad vodorovného dopravního značení?) na lochotínských ulicích. Tento "nadstandard" pro občany (zhotovení každého jednoho nápisu údajně přišlo až na 1000,--Kč) však spíše posloužil firemní pokladně zhotovovatele. Koalice na lochotínské radnici se tímto způsobem možná chtěla spíše pokusit o popis jakéhosi chudinského ghetta či snad o značení používaného na letadlových lodích. Běžně jsou ve městech Východu i Západu stavěny ukazatele vertikální, a to nejen v bohatých čtvrtích, na Lochotíně z jakéhosi záhadného důvodu nikoliv a zhotovovány jsou raději drahé nápisy s minimální trvanlivostí, o estetice a vkusu zadavatelů ani nemluvě.



5.2010
Rada města Plzně svoji většinou a poté i většina, zejména pravicových, zastupitelů rozhodly o prodeji domů v Barrandově, Lobezské, Rumburské, Guldenerově, Hřímalého, Nerudově, Havlíčkově či Pražské ulici. Mnozí nájemníci těchto domů se teď obávají, že se budou muset vystěhovat, neboť jednotlivé byty v uvedených domech nejsou na prodej, pouze vždy celý dům kompletně a ten často jeho nájemníci z finančních důvodů koupit nemohou. Toto ne zcela přijatelné chování pravice na radnici vůči občanům Plzně tak může, spíše než zájem o jejich blaho, připomínat pohádku O lišce a džbánu.



5.2010
Člen dozorčí rady městské společnosti Plzeňská teplárenská a.s. a předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr (ODS) se popral během májové oslavy v Plzni-Újezdě. Dle informací MF Dnes při odjezdu z májky kopal do auta Miloše Knedlhanse, který dodal, že mu Fremr navíc vyhrožoval, že zařídí, aby jeho švagra, který pracuje u policie a studuje práva, vyhodili z práce i ze školy.


5.2010
Sedící, špinavý a polonahý velšský mladík, s hlavou posypanou bílým práškem, před vchodem do chrámu sv. Bartoloměje na Náměstí Republiky v Plzni, si odebíral jehlou z žíly do misky vlastní krev. Jednalo se o reálné představení v rámci festivalu Anymous Performance, které mělo být zakončeno tím, že si cizinec svoji krev vylije na hlavu a upozorní tím kolemjdoucí na to, že jsou nevšímaví k aplikaci drog na ulici. Ano, dospěli jsme v dnešní době v Plzni k mnohému, ale toto odpudivé a odporné představení dokonce na stránkách MF DNES veřejně schvalovala náměstkyně primátora Plzně pro oblast kultury Marcela Krejsová (ODS), která mj. uvedla: "Je na svobodném rozhodnutí každého, jakým způsobem se vyjádří k něčemu, co ho trápí...." A právě Krejsová je garantem účasti města Plzně v soutěži "Plzeň - město kultury 2015", takže se máme po umístnění amerického tanku do plzeňské ZOO asi opravdu ještě na co "těšit". Dalším nesporně zajímavým faktem na celé kauze je to, že na tyto obscénní exhibice dostal festival dotaci od samotného města Plzně. Asi se nikdo ze zodpovědných nepozastavil ani nad tím, že by tzv. performer při své produkci mohl být například HIV pozitivní, mohl zkolabovat a jeho krev by mohla ohrozit zdraví a životy ostatních nebo se mohl špinavou a nesterilní jehlou v pouličních podmínkách infikovat něčím sám a jeho léčba by potom stála český stát nemalé finanční prostředky, a to zcela zbytečně, jen pro dobrý pocit z upoutání pozornosti ostatních a pofidérní zisk jakési výlučnosti. Interpelace: Valenta (KSČM)

jaz333536_112816_3739866.jpg

Foto: iDNES, 19.5.2010

 

Až vystoupení jiného performera - Milana Kohouta rozhoupalo náměstkyni primátora pro oblast kultury Marcelu Krejsovou (ODS) k váhavé výzvě k ukončení festivalu Anymous Performance. "Umělec" se před oltářem katedrály svatého Bartoloměje vysvlékl do půl těla a nechal se osahávat několika studentkami. Možná by k výzvě či snad prosbě směrované organizátorům ze strany M.Krejsové ani nedošlo nebýt biskupa Radkovského, který vyjádřil svůj protest: "Jsem pobouřen chováním aktérů festivalu..Mrzí mě, že tento typ kultury dostal finanční a tím i morální podporu Statutárního města Plzeň i Plzeňského kraje a byl tak financován z peněz všch daňových poplatníků". Opačný názor vyjádřil v PD ředitel Galerie města Plzně Václav Malina:" Myslím si, že tohle vystoupení má smysl, a z tohoto hlediska se mi zdá aktuální a dobré." Osobně se tak společně s mnoha občany města domnívám, že nebýt prohlášení výše uvedeného církevního funkcionáře Radkovského, často velebeného pravicovou garniturou na plzeňské radnici, festival by i přes protesty řadových občanů pokračoval svými "uměleckými představeními" nerušeně dále.  

 

sturm-na-radnici.jpg   

                    Nový ředitel Městské policie v Plzni - Mgr. Antonín ŠTURM při svém představování zastupitelům


6.2010

Primátor Plzně Pavel Rodl (ODS) z důvodu znechucení politikou, populistických rozhodnutí a hájení skupinových zájmů, ke kterým na zastupitelstvu dochází, podle plzeňského Deníku již v podzimních volbách kandidovat nebude. "Pokud si starostové obvodů dokáží prosadit zvýšení příjmů, z rozpočtu města, ačkoliv se hospodaří se schodkem, jde o skupinový zájem" vysvětluje Rodl.. A právě spory se starosty obvodů jsou údajně středobodem sváru. Vladimír Duchek (PVP) - ekonomický náměstek primátora k tomu dodává:"Síla starostů, kteří jsou zároveň zastupiteli města i obvodů je neuvěřitelná, podle mě největší za posledních 16 let." Oba pánové mají samozřejmě pravdu, otázkou však zůstává, proč tento stav kritizují až před komunálními volbami v říjnu 2010, když k těmto zcela zjevným lobbyistickým eskapádám docházelo, nejen poslední roky, zcela nepokrytě a s minimálními připomínkami radniční koalice.

   A jaké má primátor plány do budoucna? "...chtěl bych spolupracovat na některých projektech, které jsem pomohl rozjet, například ve vědeckotechnickém parku.". A tak byl hned při jednání ZMP, dne 17.6.2010, zvolen, a to i přes očividné překvapení některých spolustraníků, do funkce člena představenstva společnosti Vědecko-technický park a.s., která je ve vlastnictví města Plzně. (dne 16.9.2010 - podal Rodl  z tohoto postu rezignaci, podle některých zdrojů byl po vystoupení z ODS k tomuto kroku donucen)

  SROVNEJ: V Českých Budějovicích byl 17.6. odvolán primátor  J.Thoma (ODS), který poté vystoupil z klubu ODS a založil si zastupitelský klub svůj s poukazem: "Rozhodně nechceme podporovat praktiky vedoucí k řízení  města přes různá zákulisní, lobbistické a nátlakové skupiny." Připustil, že z nového klubu vznikne do komunálních voleb nový subjekt.  Že by tedy jistá sebezáchovná analogie po liniích ODS?

   

8.2010

Pavel Rodl (ODS) skončil téměř po 20 letech v ODS. Společně s dalšími lidmi, z nichž někteří nebyli spojeni s plzeňskou ODS, půjde do komunálních voleb na kandidátní listině Občané.cz, a to konkrétně jako leader. Uvedl, že uvnitř plzeňské ODS již vůbec nejde o diskuzi, ale o to, jak kdo má zvednout ruce. Na sněmech se údajně prý volí jen "něčí lidé, kteří budou poslouchat". Masivními nábory členů, podle Rodla: "... postupně údajně převzala v Plzni moc jen některá sdružení ODS, a ta věc se změnila tak, že už o tom, kdo a jak bude kandidovat, rozhoduje v Plzni již jen pár lidí. " Ke všemu zmíněnému je opět potřeba dodat: "Že by po tolika letech vlády ODS v Plzni zázračné prozření pane primátore, když o všem co se teď tak často frekventuje v tisku věděla polovina krajské metropole a dokonce politiku kmotrů v ODS často kritizoval expředseda ODS M. Topolánek?" 

   

 

 

cerven-2010-007.jpg

 Za tyto "nádhery" bylo vyhozeno z městského rozpočtu skoro 30 milionů Kč

p1010926.jpgp1010927.jpg

 kasny-27.8.2010.jpg

27.8.2010 - nevkusná a poškrábaná zlaté kašna, z níž voda stříká do děr na nerovně položené dlažbě z tenkého porfyru, přímo před plzeňskou radnicí - "skutečná prezentace města v roce 2010" (dřívější žulové kostky, které unesly nápor i ruských tanků, jsou dnes již pravděpodobě ozdobou náměstí v nějakém bavorském městečku)

 

Obrazek

7.2010  

Plzeňské městské dopravní podniky zavedly nový desetikorunový poplatek pro cestující zato, že jim jejich pracovník dobije "plzeňskou kartu" opravňující k jízdě MHD.  Avšak po příchodu Jiřího Šnebergera (ODS) do čela PMDP projevily naopak neobvyklou velkorysost směrem k advokátovi Víškovi, který je nasmlouván k vymáhání pokut, v nichž jde o mnohamilionové částky (z každé vymožené částky náleží Víškovi několik tisíc Kč, a soud již odsoudil k zaplacení více než 19 tisíc černých pasažérů). PMDP však později smlouvu s advokátem označily za neplatnou a začaly se s ním soudit. Nyní byly žaloby na Víšku novým vedením PMDP staženy a vše bylo uzavřeno. Ze společné dohody vyplývá, že už nikdo nikomu nic nedluží. Podle Šnebergera prý podnik nemá jistotu, že by někdy peníze na Víškovi skutečně vysoudil.

 

  

demonstrace.jpg

  Demonstrace fanoušků Viktorie Plzeň před radnicí 18.7.2010 (foto: Plzeňský deník)