Plzeňskou radnici a zastupitele fin.krize asi nepostihla