Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost poslance 2015/1

 1. 5.1. – pracovní schůzka: Ing. Tomáš Řapek (TELEKO) – problematika digitalizace ČRo/Plzeň

 2. 6.1. – komunikace s občany: Daniela Pospíšilová (pospisilova32@volny.cz) – problematika ceny vodného a stočného/Plzeň

 3. 7.1. – pracovní schůzka: Mgr. Věra Vyroubalová (ISŠŽ) – problematika učňovského školství/Plzeň

 4. 7.1. – pracovní schůzka: Zdeňka Třebová (Nejdek) – osobní bankrot/Plzeň

 5. 7.1. – Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost ZPK/Plzeň

 6. 7.1. – pracovní schůzka: Ing. Václav Ženíšek – zastupitel MO Plzeň 1 – problematika územního plánu/Plzeň

 7. 12.1. – komunikace s občany: Marie Řeháčková – žádost o předání dopisu Andreji Babišovi/Plzeň

 8. 13.1. – komunikace s občany: Julie Masopustová – problematika periodika Slovanská vzájemnost a žádost o materiály k výstavě o historii Plzně na ÚMO Plzeň 4/Plzeň

 9. 13.1. -komunikace s občany: Věra Drobečková – možnost prezentace KSČM (DVD)/Plzeň

 10. 13.1. – komunikace s občany: Jan Boštík – aktuality z Matice české/Plzeň

 11. 13.1. – komunikace s občany: Pavel Abrešek – problematika konkurenčního boje taxi v Plzni/Plzeň

 12. 13.1. – komunikace s občany: Ing. Jan Klíma (Jazuma s. r. o.) – návrh zákona o pyrotechnice/Plzeň

 13. 14.1. – 15. schůze Hospodářského výboru/Praha

 14. 15.1. – komunikace s občany: Petr Vysloužil (místopředseda ACPF – petrvys@volny.cz) – návrh zákona o pyrotechnice/Praha

 15. 15.1. – komunikace s občany: Zdeněk Vršecký (Zdenek.Vrsecky@seznam.cz)Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě/Praha

 16. 15.1. – Pracovní jednání Výboru pro evropské záležitosti PS k problematice migrace/Praha

 17. 15.1. – 26. schůzeVýboru pro evropské záležitosti PS/Praha

 18. 15.1. – Valná hromada ČKAIT/Plzeň

 19. 16.1. – VV KV KSČM/Domažlice

 20. 17.1. -Zahájení EHMK 2015/Plzeň

 21. 19.1. – komunikace s občany: p. Hradecký – problematika majetku ČD/Plzeň

 22. 19.1. – komunikace s občany: Ida Procházková – skartace potravin a krmiv v Albertu např. kvůli poškozeným obalům – možnost toto zboží věnovat za odvoz např. útulku či ZOO/Plzeň

 23. 19.1. – komunikace s občany: Ing. Hana Vítovcová – strategie vývoje softwaru pro výuku dětí a dospělých/Plzeň

 24. 19.1. – Redakční rada MPK/Plzeň

 25. 20.1. – komunikace s občany: Antonín Černý (cernyantonin@seznam.cz) – eGovernment v ČR a elektronické volby (dotaz k bakalářské práci)/Praha

 26. 20.1. – pokračování 24. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 27. 20.1. – 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 28. 21.1. – pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 29. 21.1. – Číše vína se zástupci sdělovacích prostředků/Praha

 30. 22.1. -pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 31. 23.1. – pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 32. 23.1. – komunikace s občany: Petr Traxmandl (traxmandl.petr@centrum.cz) – problematika imigrantů ze Sýrie/Praha

 33. 23.1. – komunikace s občany: Ing. Ludvík Engel – předseda Společnosti Ludvíka Svobody – informace o činnosti spolku/Praha

 34. 26.1. – komunikace s občany: Vladimír Hendrych – problematika ČT, Rady ČT a Volebního výboru PS/Plzeň

 35. 26.1. – pracovní schůze: Mgr. Andrea Gregorová (odbor bezpečnosti MMP) – prevence kriminality v Plzni/Plzeň

 36. 29.1. – 7. schůze Podvýboru pro ICT průmysl a eGovrnemnt PS/Praha

 37. 30.1. – komunikace s občany: Karel Hronek – problematika exekucí v Plzni/Plzeň

 38. 30.1. – komunikace s občany: Vladimír Hendrych – projednávání výročních zpráv ČT/Plzeň

 39. 2.2. – komunikace s občany: Miroslav Schötta – problematika exekucí v Plzni/Plzeň

 40. 2.2. – komunikace s občany: Jan Kabát – aktuální informace k odškodnění rehabilitovaným vojákům/Plzeň

 41. 2.2. – komunikace s občany: Eva Netopilová (evaa.netopilova@gmail.com) – dotazník k diplomové práci (logopedie)/Plzeň

 42. 3.2. – pracovní schůzka: Miloslav Šimánek – informace k plánovaným akcím v okrese Tachov/Plzeň

 43. 3.2. – komunikace s občany: Jiří Šedivý – problematika Hospodářského výboru HV/Plzeň

 44. 4.2. - Klub KSČM v zastupitelstvu Plzeňského kraje/Plzeň

 45. 5.2. – Prezentace soutěžních prací a slavnostní předání vítězům soutěže „Technická Olympiáda Plzeňského kraje“/Plzeň

 46. 6.2. - VV KV KSČM/Plzeň

 47. 9.2. -

 48. 9.2. – Zastupitelstvo Plzeňského kraje/Plzeň

 49. 9.2. – komunikace s občany: Miroslav Schotta – doplnění informací k soudní a advokátní praxi v souvislosti s exekucemi/Plzeň

 50. 9.2 – komunikace s občany: JUDr. Josef Moník – možnost interpelace na mluvčího Hradu/Plzeň

 51. 10.2. – 28. schůze Výboru pro evropské záležitosti PS/Praha

 52. 10.2. – pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 53. 10.2. – pokračování 24. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 54. 11.2. – pokračování 28. schůze Výboru pro evropské záležitosti PS/Praha

 55. 11.2. - pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 56. 11.2. – komunikace s občany: O. Pechlát (O.Pechlat@seznam.cz) – informovanost českého právního systému v souvislosti s rozdělením ČSFR/Praha

 57. 11.2. -komunikace s občany: Jiří Šedivý – informace k novele energetického zákona/Praha

 58. 12.2. -

 59. 12.2. -konference Hospodářského výboru PS „Digitální cesta k ekonomickému růstu“/Praha

 60. 13.2. - pokračování 25. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 61. 16.2. – komunikace s občany: PhDr. Václav Barták CSc. – investiční komise MO Plzeň 1/Plzeň

 62. 16.2. – komunikace s občany: Martin Staněk (stanek.mar@email.cz ) – problém akreditace pedagogického studia na UJAK /Plzeň

 63. 16.2. – komunikace s občany: Marie Maříková – zákon o ochraně veřejného zdraví – očkování/Plzeň

 64. 16.2. – Redakční rada MPK – březen 2015/Plzeň

 65. 16.2. – beseda s MUDr. Jiřím Maštálkou/Plzeň

 66. 19.2. – pracovní schůzka: František Hlásek (předseda kontrolního výboru ÚMO Plzeň 4) – problematika zeleně v obvodu/Plzeň

 67. 20.2. – komunikace s občany: Daniela Pospíšilová (pospisilova32@volny.cz) – problematika Vodárny v Plzni/Plzeň

 68. 21.2. – 11. reprezentační ples města Plzně/Plzeň

 69. 23.2. – Schůze ZO 1007/Plzeň

 70. 24.2. – komunikace s médii: Tomáš Tománek (Tomas.Tomanek@lidovky.cz) – socha Václava Havla (dotazy)/Plzeň

 71. 25.2. – komunikace s občany: PhDr. Jaroslav Nedbal (novinář) – problematika regionálního tisku + sousedské spory (Černošín)/Plzeň

 72. 26.2. – 17. schůze Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny/Praha

 73. 26.2. – Pracovní skupina k zákonu o veřejných zakázkách – Ministerstvo pro místní rozvoj/Praha

 74. 27.2. – komunikace s občany: Marie Maříková – zákon o ochraně veřejného zdraví – očkování/Plzeň

 75. 27.2. – Oslava MDŽ/Nýřany

 76. 28.2. – 12. reprezentační ples Plzeňského kraje/Plzeň

 77. 2.3. – Setkání představitelů měst a obcí v Plzeňském kraji (SMO ČR)/Plzeň

 78. 3.3. – 8. schůze Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment PS/Praha

 79. 3.3. – Krajská oslava MDŽ – Peklo/Plzeň

 80. 4.3. – Setkání s prezidentem Milošem Zemanem na Krajském úřadě PK/Plzeň

 81. 4.3. – Oběd poslanců a senátorů s prezidentem Milošem Zemanem/Plzeň

 82. 4.3. – Setkání zaměstnanců a studentů VOŠ a SPŠE Plzeň s prezidentem Milošem Zemanem/Plzeň

 83. 5.3. – pracovní jednání: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. (KopeckyK@seznam.cz) – spolupráce podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment s E-Bezpečím/Plzeň

 84. 6.3. – komunikace s médii: Markéta Jargusová (divize Nových médií ČT24, Stazistaweb24@ceskatelevize) – otázky o studiu a získání doktorského titulu/Plzeň

 85. 6.3. -komunikace s občany: Miroslav Schötta (schottamiroslav@email.cz) – informace k dalšímu podání na ministerstvu obrany/Plzeň

 86. 6.3. – komunikace s občany: Patrik Pavlík – problematika povinného očkování/Plzeň

 87. 7.3. – Třešničkový ples KSČM Plzeň – sever/Krašovice

 88. 9.3. – komunikace s občany: Jiřina Heská – přiznání invalidního plného invalidního důchodu a jeho výpočet/Plzeň

 89. 9.3. – komunikace s občany: Miroslav Schötta – porušování zákonů policií a soudy/Plzeň

 90. 9.3. – komunikace s občany: Vojtěch Stuchl – neoprávněné obvinění z poškození automobilu/Plzeň

 91. 10.3. – 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 92. 11.3. – pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 93. 11.3. – pracovní schůzka: Jiří Šedivý (ČSSD) a Aleš Svoboda (ES electronics) – novela energetického zákona/Praha

 94. 12.3. – pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 95. 13.3. – pracovní schůzka: MUDr. Věra Pavlíčková (SPOZ) – nájemní smlouvy lékařů na poliklinice Slovany/Plzeň

 96. 13.3. – komunikace s novináři: Erik Beneš (ZAK TV) – nájemní smlouvy lékařů na poliklinice Slovany/Plzeň

 97. 13.3. - komunikace s novináři: Václav Fiala (Parlamentní listy) – nájemní smlouvy lékařů na poliklinice Slovany/Plzeň

 98. 15.3. – komunikace s občany: Andrej Furik (University of London) – otázky pro disertační práci/Plzeň

 99. 16.3. – komunikace s občany: Majner – problematika promlčecích lhůt v případě obohacení ze zlepšovacích návrhů a podvodu v případě uvedení v omyl/Plzeň

 100. 16.3 – SMART CITY Plzeň/Plzeň

 101. 16.3. – Redakční rada MPK – duben 2015/Plzeň

 102. 16.3. – komunikace s občany: Věra Klimešová – (realitní makléřka RE/MAX Intercora) – problematika realitního trhu/Plzeň

 103. 17.3. – komunikace s občany: Mgr. Lenka Dianová (ředitelka ZŠ Šťáhlavy) – možnost besedy se žáky/Plzeň

 104. 17.3. – komunikace s občany: Jozef Jarábek (jarajoko@seznam.cz) – reakce na článek v HaNo a zvýšení platů/Plzeň

 105. 18.3. – 30. schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny/Praha

 106. 18.3. – 19. schůze Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny/Praha

 107. 19.3. – pracovní jednání: Martin Dvořák (martin.dvorak@dialtelecom.cz), Mgr. Zdeněk Sivek (Dial Telecom, a. s.) – dlouhodobé selhávání státní správy při správě a regulaci telekomunikačního trhu/Plzeň

 108. 20.3. – komunikace s občany: J. Franz, Z. Ernest – problematika justiční mafie/Plzeň

 109. 20.3. – komunikace s novináři: Václav Fiala (vencafialu@gmail.com) – otázky k průjezdu amerických vojsk přes naše území/Plzeň

 110. 21.3. – oslava MDŽ Starý Plzenec/Starý Plzenec

 111. 23.3. – komunikace s občany: Dana Feminová (dana.feminova@gmail.com) – stanovisko k plánovanému přejezdu armády USA přes území ČR/Plzeň

 112. 23.3. – komunikace s občany: Vojtěch Stuchl - neoprávněné obvinění z poškození automobilu/Plzeň

 113. 23.3. – komunikace s občany: manželé Kubíkovi – problematika střídavé péče a rozhodování soudů/Plzeň

 114. 23.3. – komunikace s občany: Jaroslava Bednářová (jarka@bohumilbednar.cz) – novela zákona 212/2009 – Podkarpatská Rus/Plzeň

 115. 23.3. – PL KV KSČM/Plzeň

 116. 24.3. – komunikace s novináři: Jakub Zelenka (jakub.zelenka@hotmail.com) – anketa k průjezdu amerických vojsk/Plzeň

 117. 24.3. – schůze ZO KSČM 6029/Plzeň

 118. 24.3. – Porada předsedů ZO a MíV/Plzeň

 119. 25.3. – komunikace s občany: Petr Tolar (tolar.petr@gmail.com) – materiály k diskuzi na Regionu pod lupou/Plzeň

 120. 25.3. – komunikace s občany: Jana Procházková (Jana.Prochazkova@seznam.cz) – materiály k diskuzi na Regionu pod lupou/Plzeň

 121. 25.3. – komunikace s občany: Mgr. Jiří Kuneš, PhDr. Václav Barták, CSc. – problematika rekonstrukce bazénu na Lochotíně/Plzeň

 122. 30.3. – setkání správního výboru SMOPK s poslanci a senátory za PK/Plzeň

 123. 30.3. – komunikace s občany: Martin Marek – problematika islámu v ČR/Plzeň

 124. 30.3. – komunikace s občany: Zdeňka Lejhansová – předání materiálů pro Karla Šidla/Plzeň

 125. 31.3. – pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 126. 1.4. – pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 127. 1.4. – komunikace s občany: J. Franz, Z. Ernest – problematika justiční mafie, zprostředkování schůzky se Zdeňkem Ondráčkem/Praha

 128. 2.4. – pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 129. 3.4. – VV PL KV KSČM/Plzeň

 130. 3.4. – komunikace s občany: M. Maříková, Beránková, Šafrová - zákon o ochraně veřejného zdraví – očkování/Plzeň

 131. 7.4. - pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 132. 7.4. – komunikace s občany: Petr Tolar (tolar.petr@gmail.com) – informace k diskuzi na Regionu pod lupou/Plzeň

 133. 8.4. - pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 134. 8.4. – Meziparlamentní skupina přátel ČR a států Středního východu/Praha

 135. 9.4. - pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 136. 10.4. - pokračování 26. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 137. 13.4. - Klub KSČM v zastupitelstvu Plzeňského kraje/Plzeň

 138. 13.4. – Zastupitelstvo Plzeňského kraje/Plzeň

 139. 13.4. – komunikace s novináři: Lidovky.cz – objektivita České televize (Historie CS)/Plzeň

 140. 14.4. – komunikace s novináři: J. Zelenka (lidovky.cz) – výroční zpráva ČT/Plzeň

 141. 15.4. -31. schůze Výboru pro evropské záležitosti VEZ/Praha

 142. 15.4. – 20. schůze Hospodářského výboru/Praha

 143. 15.4. – komunikace s občany: Bc. Hana Klenková – Finanční odbor Policie ČR/Plzeň

 144. 16.4. – pracovní schůzka: Karel Šmejkal – problematika 1. máje v Rokycanech/Plzeň

 145. 16.4. – Slavnostní zahájení výstavy projektu Plzeňské rodinné album/Plzeň

 146. 17.4. – komunikace s novináři – Václav Fiala (Parlamentní listy) – aktuální témata/Plzeň

 147. 17.4. – pracovní schůzka: František Hlásek (předseda KV MO Plzeň 4) – problematika MO Plzeň 4/Plzeň

 148. 18.4. – Kristýna Vaněčková – problematika projektování nemovitostí/Plzeň

 149. 19.4. – Konference zástupců Hospodářských výborů a výborů ICT parlamentů zemí EU/Riga

 150. 20.4. – Konference zástupců Hospodářských výborů a výborů ICT parlamentů zemí EU/Riga

 151. 22.4. – komunikace s občany: Jiřina Heská – výpočet starobního a invalidního důchodu/Plzeň

 152. 22.4. – Jarní setkání s občany – Slovany/Plzeň

 153. 27.4. – komunikace s občany: Jiří Brůžek (Jiri.Bruzek@seznam.cz) – zákon o registru smluv/Plzeň

 154. 27.4. – komunikace s občany: Jan Zápotocký (Fakulta sociálních věd UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky) – výzkum UK „Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v ČR“/Plzeň

 155. 27.4. – komunikace s občany: Lucie Müllerová (učitelka 25. ZŠ – Chválenická) – problematika základních škol v Plzni/Plzeň

 156. 27.4. – schůze ZO 1008 a dalších lochotínských ZO/Plzeň

 157. 28.4. – komunikace s médii: Vladimír Křivka (Český rozhlas, vladimir.krivka@rozhlas.cz) – zákonná úprava proti tzv. kazítkům/Praha

 158. 28.4. – 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 159. 29.4. – 32. schůze Výboru pro evropské záležitosti PS/Praha

 160. 29.4. – pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 161. 29.4. – komunikace s občany: Dagmar Dvořáková (Metropolitní univerzita Praha – Evropská studia a veřejná správa, dagmar.dvorakova@seznam.cz) – zodpovězení otázek pro diplomovou práci (Evropské personální systémy veřejné zprávy)/Praha

 162. 30.4. - pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 163. 30.4. -komunikace s občany: Petr (J.B., H0007@seznam.cz) – dotaz na odměny v dozorčích radách Parking Plzeň a Vědecko-technického parku/Praha

 164. 1.5. – prvomájové oslavy U Branky/Plzeň

 165. 1.5. – prvomájové oslavy v Rokycanech/Rokycany

 166. 3.5. – Hasičské závody dětí v požárním útoku pod záštitou starosty MO Plzeň 1 - Košutka/Plzeň

 167. 4.5. -komunikace s občany: Stanislav Hamrla (hamstan@seznam.cz) - reakce na článek k osvobození Plzně – info ke Zpravodaji MNV z 5. května 1946/Plzeň

 168. 4.5. -komunikace s občany: Pavel Tučka (paveltucka@seznam.cz) - reakce na článek k osvobození Plzně – info ke Zpravodaji MNV z 5. května 1946/Plzeň

 169. 4.5. – komunikace s médii: Hana Mazancová (Hana.Mazancova@lidovky.cz, Lidovky.cz) – aktuální sdělení prezidenta k vypsání odměny pro nálezce článku F. Peroutky s názvem Hitler je gentleman/Plzeň

 170. 5.5. – kulatý stůl „Digitální ekonomika“/Praha

 171. 5.5. – pracovní jednání: Mgr. Alena Maršálková (PR konzultantka) – problematika médií/Praha

 172. 6.5. – 21. schůze Hospodářského výboru/Praha

 173. 9.5. – Pietní štafeta – Vojenské muzeum/Rokycany

 174. 9.5. – Pietní štafeta – památník na demarkační linii/Rokycany

 175. 9.5. – Pietní štafeta – Velká louka/Plasy

 176. 12.5. – komunikace s občany: Matěj Podlipný (matej-29@seznam.cz) + dalších 27 občanů ČR – problematika přijímání imigrantů – povinné kvóty/Plzeň

 177. 12.5. – pracovní schůzka: Bc. Helena Kaprasová (ředitelka 49. MŠ, Puškinova 5) – problematika předškolního vzdělávání/Plzeň

 178. 13.5. – komunikace s občany: Lešetický – spor o věcné břemeno mezi dvěma pozemky – Město Touškov/Plzeň

 179. 13.5. – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK/Plzeň

 180. 14.5. - VV PL KV KSČM/Rokycany

 181. 15.5. - komunikace s občany: Miroslav Schötta – zprostředkování kontaktu s kanceláří prezidenta republiky/Plzeň

 182. 18.5. - komunikace s občany: Vladimír Hendrych – problematika zpráv o hospodaření a činnosti ČT/Plzeň

 183. 18.5. - komunikace s občany: Miroslav Schötta – zprostředkování kontaktu s kanceláří prezidenta republiky – korektura dopisu/Plzeň

 184. 19.5. - pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 185. 20.5. - pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 186. 20.5. - komunikace k Výroční zprávě o hospodaření ČT za rok 2013 – Monika Hoření (monika.horeni@halonoviny.cz)/Praha

 187. 20.5. - Organizační výbor Poslanecké sněmovny – cesta do Říma (OECD)/Praha

 188. 21.5. - pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 189. 21.5. - účast na dotazníkovém průzkumu Analýza zastoupení žen v PS (studenti magister. studia oboru Politologie na FMV VŠE v Praze – xsect00@vse.cz)/Praha

 190. 21.5. - 33. schůze Výboru pro evropské záležitosti PS/Praha

 191. 22.5. – komunikace s občany: Martin Marek – informace k interpelaci na ministra zemědělství ve věci rituální porážky zvířat/Praha

 192. 22.5. - pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 193. 23.5. – setkání občanů Evropa bez fašismu/Domažlice

 194. 24.5. – komunikace s občany: Petr Suchan (Plzeň) – problematika nezaměstnanosti v Plzni/Plzeň

 195. 25.5. – komunikace s občany: Jiří Tägl (Rybnice) – kompenzace výdajů při péči o kamarádku a zamítavé vyjádření Úřadu práce Plzeň – sever (ředitel Čada)/Plzeň

 196. 25.5. – komunikace s občany: Josef Barčuk – problematika zpravodaje PK/Plzeň

 197. 26.5. - tisková konference po jednání poslaneckého klubu KSČM/Praha

 198. 26.5. - 28. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 199. 26.5. - komunikace s občany: F. Klečka (kleckovi@gmail.com) – problematika České televize/Praha

 200. 27.5. - pokračování 27. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 201. 28.5. - 9. schůze Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment PS/Praha

 202. 29.5. - komunikace s novináři: Jakub Zelenka (jakub.zelenka@hotmail.com – Lidovky.cz) – anketa ke stíhání komunistů/Praha

 203. 1.6. - komunikace s novináři: Mikuláš Klank (Aktuálně.cz) – podpora vládního návrhu protikuřáckého zákona/Plzeň

 204. 1.6. - komunikace k vystoupení v České televizi k tématu ČT – Monika Hoření (monika.horeni@halonoviny.cz)/Plzeň

 205. 1.6. - komunikace s občany: Miroslav Schötta - zprostředkování kontaktu na poslance KSČM, kteří jsou v Ústavně právním výboru PS/Plzeň

 206. 1.6. - komunikace s občany: Ivana Bubeníčková – problematika krajských voleb a investiční problematika/Plzeň

 207. 2.6. - komunikace s občany: Bc. Jan Babnič – konzultace diplomové práce/Plzeň

 208. 2.6. - komunikace s občany: Mgr. Aleš Adámek – problematika nezaměstnanosti/Plzeň

 209. 2.6. - schůze ZO KSČM 6029/Plzeň

 210. 3.6. - 22. schůze Hospodářského výboru PS/Praha

 211. 4.6. - pracovní jednání: Mgr. Andrea Krausová – probační a mediační problematika/Plzeň

 212. 5.6. - pracovní jednání: Bc. Eva Herinková – problematika mateřských škol v Plzni/Plzeň

 213. 5.6. – Klub zastupitelů za KSČM v PK/Špičák

 214. 6.6. – VV PL KV KSČM/Špičák

 215. 8.6. – Zastupitelstvo PK/Plzeň

 216. 8.6. – komunikace s občany: MUDr. Alena Lodrová – problematika sociálně-zdravotního centra v Letinech/Plzeň

 217. 8.6. – komunikace s občany: Ing. Jan Boudech, Ph.D. (starosta Klenčí pod Čechovem) – navázání vzájemné spolupráce/Plzeň

 218. 9.6. - komunikace s občany: Jiřina Heská – zprostředkovaní kontaktu se zástupcem ombudsmanky JUDr. Stanislavem Křečkem/Plzeň

 219. 9.6. - komunikace s médii: L. Petřík (Parlamentní listy) – režim kontroly na hranicích ČR/Plzeň

 220. 9.6. - pracovní jednání: Benjamin Schwarz (bennyschwarz92@web.de) – žádost o spolupráci – politika v ČR a v Německu/Plzeň

 221. 10.6. - komunikace s občany: Ivana Bubeníčková – pojišťovací systém ČR/Plzeň

 222. 10.6. - pracovní jednání: Mgr. Miroslav Brabec – starosta MO Plzeň 1 – problematika základního školství na obvodě/Plzeň

 223. 14.6. – Zahajovací ceremoniál – Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015/Plzeň

 224. 15.6. – komunikace s občany: Vladimír Hendrych – problematika České televize/Plzeň

 225. 16.6. – 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 226. 17.6. – pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 227. 18.6. – pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 228. 18.6. - 30. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 229. 19.6. - pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 230. 22.6. - komunikace s občany: Iveta Kabátová (Líně) – možnost stížnosti na FN Plzeň/Plzeň

 231. 22.6. - komunikace s občany: M. Marek, J. K. Žáková – kvóty pro migranty a islamismus v ČR/Plzeň

 232. 24.6. - 24. schůze Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny/Praha

 233. 24.6. – komunikace s novináři – Lukáš Petřík (Parlamentní listy) – výroky Miloše Zemana/Praha

 234. 25.6. - Plenární zasedání OECD/Řím

 235. 26.6. - Plenární zasedání OECD/Řím

 236. 29.6. – komunikace s občany: Lucie Moravcová (Svoboda zvířat) – kampaň Proti srsti/Plzeň

 237. 29.6. – komunikace s novináři – Lukáš Petřík (Parlamentní listy) – americká intervence do asijských zemí/Plzeň

 238. 29.6. – prezentace projektu Elektrická evidence tržeb/Plzeň

 239. 29.6. – představenstvo zahrádkářské kolonie U Šídlováku (Ladislav Babjak) – prodej obecního pozemku nutného ke scelení/Plzeň

 240. 1.7. – komunikace s občany: komunikace s občany – Jan Růžička (jenu.ruzu@gmail.com) – poděkování za interpelaci k halal porážkám/Plzeň

 241. 1.7. – komunikace s občany: MUDr. Alena Lodrová (A.Lodrova@seznam.cz) – problematika sociálního ústavu v Letinech/Plzeň

 242. 1.7. – komunikace s občany: Lucie Parlásková (odpověď prostřednictvím V. Štekla) – možnost dotací (kotel, zateplení střechy apod.)/Plzeň

 243. 2.7. - komunikace s novináři: Miroslava Tolarová (Miroslava.Tolarova@denik.cz – Plzeňský deník) – otázky na téma migrace/Plzeň

 244. 2.7. - vzpomínkové shromáždění k 600. výročí mučednické smrti M. J. Husa – Husův Park (Doubravka)/Plzeň

 245. 2.7. - Legenda o bílém hadovi – čínská opera/Plzeň

 246. 4.7. - komunikace s občany: Robin Kamenický (student VUT v Brně, kamenicky.robin@gmail.com) – zákon o elektronické evidenci tržeb/Plzeň

 247. 7.7. - pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 248. 8.7. - pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 249. 9.7. - pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha

 250. 10.7. - pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny/Praha